Mijn Herstelplan, drie behandelplannen in één

Overig nieuws

Attie van der Meulen, beleidsadviseur van VNN en Carina Vegter, medewerker Optimaal Leven hebben zich de afgelopen periode gebogen over het uniformeren van een behandelplan voor cliënten die gebruik maken van de ondersteuning van Optimaal Leven. Tot dusver had iedere afzonderlijke betrokken zorgaanbieder zijn eigen plan en in sommige gevallen betekende dat dat cliënten drie verschillende, omvangrijke,  behandelplannen hadden.

‘Dat kon beter en effectiever’, zegt Attie van der Meulen. ‘We zijn een werkgroep gestart die zich ging buigen over het laten samensmelten van de behandelplannen. Het uitgangspunt was: één cliënt, één plan. Allereerst heeft een groep Ervaringsdeskundigen er naar gekeken en is met aanbevelingen gekomen. Ook andere disciplines hebben hun aandeel gehad in het aanleveren van suggesties. Daarna volgde een periode van schrijven, schrappen en schaven. Stap voor stap werden de vorderingen tegen het licht gehouden met als belangrijkste ijkpunt: de toegankelijkheid en de maximale effectiviteit voor de cliënt zelf. Inmiddels zijn we zo ver dat we al een naam hebben voor het nieuwe plan: Mijn Herstelplan. Het zegt veel over de insteek, het is namelijk het plan van de cliënt. En wij, de zorgverleners, ondersteunen daarbij.’

Mijn Herstelplan

Carina: ‘Mijn Herstelplan begint met de vraag ‘wie ben ik?’. En dat blijkt vaak een lastige vraag. Cliënten identificeren zich, zeker in het bijzijn van een hulpverlener, vaak met hun klachten. Bij het invullen kunnen we coachen met voorbeelden. Bijvoorbeeld: “ik ben een vrouw, zeer spontaan en hou erg van het verzorgen van mijn katten”. Dat klinkt al heel anders dan dat er in de eerste zin een opsomming van alle klachten en ziektebeelden staat omschreven. Deze wijze van denken helpt de cliënt ook anders naar zichzelf te kijken. Met de vraag ‘Waar word je blij van?’ begin je een gesprek al heel anders dan ‘Welke problemen ben je de afgelopen week tegengekomen?’. We proberen met de nieuwe opzet van het behandelplan te focussen op successen, mogelijkheden en krachten.’

Eigen regie
Attie: ‘Cliënten zitten vaak in een bepaalde afhankelijke modus als er een hulpverlener tegenover hem zit. “Ik heb een probleem, dus los het maar op”. Met Mijn Herstelplan wordt de cliënt uitgedaagd positiever te denken, creatief te zijn en meer de eigen regie te nemen. De cliënt wordt de onderzoeker naar zowel de vraag als de route naar het antwoord.’

Carina: ‘Het dwingt ook hulpverleners anders te kijken naar hun rol. Het hele klinische raakt iets meer op de achtergrond. We zijn Mijn Herstelplan nu een tijdje in de praktijk aan het uitproberen en ik ben erg enthousiast. Je stelt samen op elk leefgebied een doel en kan zo heel gefaseerd aan die doelen gaan werken. In kleine stapjes en resultaten van die stapje ook ‘vieren’. Het is een oefenfase, dus kan je door ervaringen te delen nog meer finetunen. Het moet werkbaar zijn voor zowel de cliënt als de hulpverlener en het moet onderdeel kunnen worden van het elektronisch patiënten dossier. En wel zo dat het makkelijk te vinden en samen in te vullen is. Wij zijn het er samen over eens dat we met Mijn Herstelplan een goede weg zijn ingeslagen. Bijna iedere stap in de ontwikkeling van het plan leverde een hoopgevend stadium op. Je moet even van de gebaande paden af, maar dat prikkelt alleen maar tot een frisse manier van kijken op de materie.’