Enthousiasme over Optimaal Leven in Verona

Overig nieuws

Afgelopen weekend vond in het Italiaanse Verona de vijfde internationale conferentie over Community Mental Health Care plaat. De Universiteit van Verona organiseerde deze conferentie in samenwerking met de European Assertive Outreach Foundation over geestelijke gezondheidszorg in de gemeenschap met de titel: De toekomst van de  geestelijke gezondheidszorg in de gemeenschap!

Collega Ron den Ouden (projectleider Optimaal Leven Emmen) reisde samen met Willemijn Kemp (programmaleider Optimaal Leven) en Jasper van Marle (psychiater Optimaal Leven) af naar Verona om collega’s uit alle delen van de wereld te vertellen over het Optimaal Leven Programma in Drenthe. Er werd met enthousiasme gereageerd op hun presentie. Vooral collega’s uit de Scandinavische landen bleken geïnteresseerd en stelden veel vragen over de wijze waarop het programma is georganiseerd , hoe we tot één plan komen, maar ook waren ze nieuwsgierig naar de knelpunten die we tegenkomen in het programma.

Optimaal Leven

Het programma Optimaal Leven ging in september 2018 van start. Het is een samenwerking tussen zorginstellingen, waaronder Cosis, huisartsen, verzekeraars en gemeenten. Met als  doel de kwaliteit van leven van mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid te vergroten. Mensen met langdurige psychische problemen ontvangen vaak hulp vanuit verschillende organisaties. Binnen Optimaal Leven kijken we samen met de cliënt vanuit één team naar wat hij of zij nodig heeft om een betere kwaliteit van leven te ervaren. Het belang van de cliënt staat daarbij voorop. Hij/zij mag zelf aangeven welke ondersteuning nodig is. Dat kan bijvoorbeeld over psychische gezondheid gaan, maar ook over lichamelijke gezondheid, werk en inkomen en sociale relaties. Door vanuit een team te werken kan de hulp beter op elkaar worden afgestemd.